Kokrhání od Kohoutova.

30tá léta

Někdy v roce 1931 se objevují další Královédvorští trampové na pravém břehu Labe. Usazují se na soutoku Boreckého potoku a Labe. Trampové však do dnešního dne, tak jako v 30tých letech, nazývají potok " Souvraťák".

Osada byla umístěna dole u potoka, později se kvůli vysoké hladině vody posunula nahoru na " Špici"  a nyní se vrátila zpátky téměř na původní místo.  Osada, ( resp. osadní kemp ), v té době nenesla název GREDO, ale trampové ji říkali prostě " osada " nebo " na osadě ". Název TRAMPSKÝ CLUB GREDO, používali jako název svého klubu, nikoliv místa. Z čeho vznikl název klubu, se již nepodařilo zjistit. Gredo je např. řeka v Toscánsku a ve slovinštině to znamená " jít " . V té době hodně trampů vyráželo na tramp do Orientu, do míst dnešního Slovinska, Chorvatska a Srbska( viz Bob Hurikán ) a je možné, že je to spojené s tímto.

Na místě původní osady jsou vytesáni dva slovanští bohové, vlevo Veles ( Volos ), bůh podsvětí, bohatství, magie a stád a vpravo Matka Země. K nim, zřejmě ( podle stylu vytesání) bylo později přidáno písmeno G podložené pádlem. Kdy a kdo, toto vytesal se už asi nedozvíme. Podle pamětníků ( Krank, Antoš ) už tam, ale v roce 1935 bůžkové byli ( zda i G s pádlem jsem nezjistil ). Znakem osady GREDO byl v roce 1938 tygr, do dnešního dne je hlava tygra vytesána i kousek nad dnešním kempem v ruinách dávno rozpadlého mlýna. Na domovenku se písmeno G s pádlem dostalo až v 60tých letech, stejně jako bůžek Veles na vlajku.  Domovenka v té době , resp. znak nebyla nošena na rukávu, ale menší provedení bylo na levé straně hrudi nad kapsou košile  a velký znak na tričkách či dresech byl umístěn uprostřed, na hrudi . GREDO mělo i své hokejové mužstvo.

Prvním předsedou, (  neměli šerifa ) byl Jarda Hain, osadníci Oldřich Hain, Oldřich Rigr, sestry Rigrovy , Jiří " Punelo "Strnad ( v té době velmi dobrý boxer a pozdější trenér Dvorského boxu ). Od roku 1935 bratranci Jaroslav Krank a Jaroslav Antoš. Na fotce z roku 1936 se objevuje i Václav " Lelíček " Trpálek. Nevím zda byl v této době osadníkem, či zde byl jen na návštěvě. 

Osadníci žili na osadě celé léto, nikoliv tedy pouze o víkendech a jejich stany tenkrát nebyly ještě na podsadách.Ti jež měli to štěstí,  že byli zaměstnáni, pomáhali přežít těm kteří byli bez práce. Osadníci si také přivydělávali pořádáním tzv. " Benátských nocí " na přehradě, a pořádáním tanečních zábav v Bílé Třemešné nebo výpomocnými prácemi u sedláků.

Již tenkrát, se také bohužel objevovali drobné rozmíšky mezi osadníky kvůli politickým názorům, a to zejména mezi Nár. socialisty a komunisty a tak někteří osadníci z osady odešli.

V roce 1930 v časopisu Tramp v č. 44, na str. 14 vytýká jakýsi Ferry Bluff netrempské chování šerifovi Tommovi. Cituji

" Šerifu Tommovi Kl., Dvůr Králové n.L.

Především odpusť, že jsem tak smělej a ještě píši. Ale já ti to musím říci tak, jak si to myslím. Předně to, co jsi v neděli udělal,bylo velmi netrampské, páč víš velice  dobře, že to co jsem ti říkal, byla pravda, a jestliže nemůžeš snést pravdu, tak mi to promiň, páč já už mám takovou povahu, že řeknu vše každému do očí. Jestliže si myslíš, že když máš trochu víc prachů, a že jsi snad šerifem, můžeš mi poručet a vytahovat se, pak se velice mýlíš. A říkáš-li tomudle kamarádství, pak si neříkej, že jsi tramp,a nedělej jiným trampům ostudu. To jsem ti chtěl říci. Ferry Bluff " Tolik citace.

Zřejmě tentýž Ferry, oznamuje v časopisu Tramp z roku 1931 č.3 na stránce 12, že ve Dvoře Králové n.L vznikla další osada a tou byla osada TOLEDO. Cituji

" Do Dvora Králové a okolí.

Všem hošounům a dífkám zdejším i přespolním poslušně meldujeme, že jsme umakali osadu, která se nadává " Toledo". Zdravíme srdečně osadu " Grey Grizzly" a šerifa Miltona. Za vosadu Toledo Ferry".

Bohužel, více k této osadě se získat asi již nepodaří.

O osadě Grey Grizzly z Hořic, psal i Bob Hurikán ve svých Dějinách trampingu.

OSADA E.E. KISCHE. K této osadě se mi podařilo zjistit pouze to, že existovala v roce 1931. Je uvedena v časopise TRAMP č. 38 z roku 1931 str.12, kde se přihlásila do T.O.V., tedy Trampského obranného výboru. T.O.V. byly jakési výbory, které organizoval časopis Tramp a měly vystupovat na obranu trampů proti pokusum zavést předvojenskou výchovu mládeže a  proti připravovanému tzv. Kubátovu zákonu. Vzhledem k politickému vyznání spisovatele Kische, zvaného " Zuřivý reportér", bych si dovolil typnout, že se jednalo o mladé komunisty. Bohužel, se již asi nepodaří zjistit, kde byla osada umístěna a ani kdo byli členové této osady.

V roce 1937  Václav "Lelíček" Trpálek a spolu s dalšími, což byli např. Diviš, Němeček, Kotík, Jindra Havelka a Karel Srb ( oba dříve T.C Netopýr ), Zdeněk Sáhoň J.Pátý  a " Dědek " Rejholc, hledají místo pro svou novou osadu. Tuto nazvali Trampský club ZELENÁ ŽÁBA. Prvním místem kde se utábořili, se stal pozemek  pod Zvičinou, poblíž Třebihoště. Asi po roce, se však přesunuli do starého lomu u Zdobína. Toto místo se nazývá " U Prusa ", neboť je zde poblíž pochován pruský voják z války 1866. Zde tábořili do léta 1939.

Zlom pro T.C. Gredo a T.C. Netopýr nastal v roce 1938, kdy došlo k německému záboru pohraničí. Vzhledem k tomu, že území spadalo do tzv. Sudet, museli do 30.10 1938 osady opustit, a přestěhovat se jinam. 

Parta kolem Lelíčka také opouští svou  osadu u Zdobína a všechny tři osady se spojují do T.C. GREDO. V čele s předsedou Jardou Hainem se někdy na podzim roku 1939 posouvají  po proudu Labe na české území,  kde naproti  mlýnu " Sejkorníku "  nacházejí nové vhodné místo.

Tam vybudovali během roku 1939 - 40 téměř stanové městečko i s volejbalovým hřištěm.  Zbudovali zde kamené terasy, na kterých stály stany na podsadách, lavičky, sklípek atd.  Je zajímavé, že název " nové GREDO" v té době vůbec nepoužívali. Místo, ale už nazývali GREDO, zřejmě aby ho odlišili od místa původního, kterému říkali prostě "osada". Názvy "staré" GREDO a "nové" GREDO tedy vznikli až někdy později. Pokud je mi známo, začali se tyto dva názvy používat až kolem roku 1950.

Záborem Sudet a následujícím obsazení českého území začíná nová epizoda v historii T.C. GREDO.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode