Kokrhání od Kohoutova.

90tá léta

V létě roku 1990 pořádají Královédvoráci T.O. Ohio, T.O. Marné volání a Ranč u Zlámanýho šroubku velký vandr do Francie. Jede se na devět dní autobusem a zůčastnilo se 41 lidí.

V tomto roce se také stěhuje T.O. Ohio ze svého starého kempu v lomu za Vítěznou, na nový v Záboří kde dokončili stavbu svého srubu. 

Začátkem 90tých let vzniká volné sdružení trampů " Plysch Fisch ". Toto sdružení má velmi " přísná" pravidla.

 Například.

1) Do sdružení může vstoupit každý. Kdo se nechce stát členem přes nabídku členství, bude donucen.

Donucen byl tím, že ho členové nechali osamotě u stolu s Policajtem z Vrchlabí. Díky duchaplným řečem Policajta, brzy s pláčem a v naprosté panice od stolu utíkal a sám se hlásil do řad Plysch Fisch. Ti nejtvrdší, s ním osamotě vydrželi cca 15 minut, pak se vzdali.

2) Všichni jsou šerifové. ( takže nikdo nikomu neporoučí a naopak všichni poroučejí všem )

3) Vstupující člen, musí koupit každému plnoprávnému členovi malého ruma.Po vypití se stává i on plnoprávným členem a zároveň šerifem.

4) Pokaždé když se sejdou v hospodě minimálně dva členové, musí udělat potlach.

( Členové zakoupí krabičku zápalek, z této udělají v popelníku hranici a slavnostně zapálí. Pak vypijí malý rum a tím potlach končí)

Jednou ze zásad, byla tzv. Protiponorková služba. Tedy, když se někam jelo, vždy měl po dobu 24 hodin jeden ze zůčastněných službu. O pořadí se losovalo. A ten kdo byl vylosován, všechno odnesl. Tudíž, pokud chtěl někdo někomu za cokoliv vynadat, tak vynadal hlídce. Hlídka byla opatřena " dozorčními šňůrami ", aby každý hned věděl koho má seřvat, třeba když se praštil, polil horkou vodou nebo podvrkl nohu. Tak to, pak dostala hlídka jmen. Pamatuji si, že jednou na velkém zimním vandru,  přirazil Vocílka dveřmi u auta ruku Jelenovi. Jelen měl hlídku a tak přes slzičky bolesti v očích, se omlouval Vocílkovi za to, že si dovolil strčit ruku do dveří, když ten je přirazil. A Vocílka ho samozřejmě sepsul, ale pak mu velkoryse odpustil. Vždy po 24 hodinách se hlídka střídala a tak nikdo nezneužíval hlídkaře, protože věděl, že na něj taky jednou dojde. Myslím, že díky této recesy, jsme předcházeli hádkám, které přeci jen někdy hrozí, když jsou lidi spolu dlouho a mají ponorkovou nemoc.   

Začátkem roku 1991 je založena T.O. TENNESSEE. Většinou se jedná o bývalé skauty. Šerif Jirka " Sámo " Hojný. Osadníci, Jan " Hanes " Skuta, Ondra Veselý, Jan " Česťa " Sirový, Milan " Mudrc " Brodina, Jiří " Frištenský, Frišťa " Militký, Aleš " Žďoula " Železný, Jan " Hroch " Ježek a děvčata Jana Francová a Lenka Týfová. Do doby než si našli svůj vlastní kemp osada jezdí nejdřív na Rabiš na " Šroubek ". Později se přesouvají nad staré Gredo do ruin bývalého tzv. " Čertova " mlýna. 

Vedle této osady vzniká další parta, a tou jsou SKŘÍTCI. Nejedná se o typickou osadu, ale o partu která jezdí volně a skládá se z povětšinou bývalých skautů. Mezi Skřítky patří Pavel " Štěrk " Krén, Dušan " Šána " Paťava, Jitka Jarolímová, Pavel " Banďa " Baudyš, sourozenci Martin " Třeboň " a Jana Teichmanovi, sourozenci Honza " Páč " a Lenka Čapkovi, Marek Hojný a Pavel " Pupíno " Hlavsa. K nim se z T.O. Tennesse přidává Honza " Česťa "Sirový.  

V roce 1993 dostavuje svou chatu Igor " Omar " Appel. Chata nemá zatím název, Omar uvažuje o názvu " Long Horn´s ranch".

 V tomto roce se objevuje na "Čertově mlejně" nad Starým Gredem, T.O. TOULAVÁ BOTA. Tato osada vznikla již v roce 1989, osada není sice Královédvorská, ale jezdí s nimi ze Dvora, bratři Martin " Béďa " a Josef " Píďa " Mocovi a Petr " Feďa " Jakl. Členem osady se stává pouze Píďa.  Béďa spolu s Feďou si později zakládají spolu s Jiřím " Davidsonem " Benákem T.O. Kamkoli.  Po nějakém čase T.O. Toulavá bota " Čertův mlejn " opouští a stěhují se jinam. Šerifem je dnes již také Královédvorák Pavel " Savage " Pichner a členem od roku 1998 Jiří " Frištenský " Militký, který sem přešel po rozpadu T.O. RACKOVÉ.

Rok 1994.

V dubnu bylo 30té výročí na Gredě.

V tomto roce staví poblíž Omara další chatu Vlastík " Paša " Vlk. Ve stejné době začíná stavět v Libči u Trutnova na osadě " U TŘÍ PRDů "další Královédvorák, Karel " Čičako " Říčar. Srub byl dostavěn v roce 1998 a  nese hrdý název " U KOČIČÁKA ".

V roce 1995, se stává šerifem T.O. Vinnetou Roman Mertlík ( syn dlouholetého šerifa "Jouji" ) a přebírá nadvládu nad osadou.

V tomto roce přicházejí na Rabiš Věrka a Quido Buriánovi z T.O. GREY z Vrchlabí. Koupili zde pozemky na stavbu srubu.

V roce 1998 si postavil poblíž kempu T.O. Ohio v Záboří svou chatu Milan " Máňa " Šimůnek.

A také se v tomto roce začíná kompletně přestavovat Ranč u Zlámanýho šroubku.  .........

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode